Preguntes i respostes que teniu els carnissers sobre el COVID-19 en data 21/03/2020

1 – Què passa si un treballador conviu amb algú que CREU tenir els símptomes i no li fan la prova perquè només la fan en els casos greus i els lleus els fan quedar a casa sense cap certesa?

Trucar al 061, i entenem que li diran que es quedi a casa, per prevenir, … trucar al CAP, … per que facin la baixa, (la pot anar a recollir un familiar) i enviar-la a la gestoria perquè tramiti la baixa laboral.

RECOMANACIÓ DE SALUT: Quan hi ha un cas positiu aquest s’ha de confinar, … i la gent que ha tingut contacte amb ell també, per evitar l’efecte taca d’expansió.

2- Què passa en el cas d’haver de tancar perquè algú de la plantilla es posa malalt i no podem fer front als pagaments?, com s’ha d’actuar?

Trucar a la gestoria, francament, ho anticiparia, per començar-ho a preparar per tirar endavant l’ERTE ja sigui el de força major o l’estàndard.

Us adjuntem quadre comparatiu de les dues modalitats d’ERTE.

Per tramitar un ERTE el més important és que la causa de força major sigui realment una causa derivada del Covid-19, la qual s’ha de detallar de la millor manera, ja que si no és així, per les últimes notícies rebudes i per sensacions que tenim no serà gens fàcil.

L’ERTE ha de servir per controlar les despeses, … si cal primer parcial (d’un determinat número de treballadors) i més endavant de la resta (si cal). Si tens moltes baixes laborals o un grup important de treballadors no vinguin a treballar per haver de cuidar menors, pot ser motiu de tancament per falta de personal o que els vostres proveïdors no us puguin subministrar matèria prima.

3 – En una empresa (de les que podem tenir obert) – no pot fer teletreball – però un treballador té por d’anar a treballar per por al contagi

No pot demanar la baixa per coronavirus per que no te cap símptoma, però pot demanar la baixa per angoixa, això serà decisió del CAP. La Seguretat Social no ens permetrà presentar una baixa sense el document oficial del CAP.

Si no té la necessitat de guarda i custòdia de menors podrà demanar una suspensió del lloc de treball per aquesta causa pel període que marqui el confinament de menors i després es podrà reincorporar, paralitzant així la relació laboral en tots els seus efectes.

Si persisteix la por del treballador, no es pot agafar la baixa i no té cap causa legal per suspendre el contracte, només li queda l’opció de presentar una baixa voluntària, la qual cosa, comporta l’extinció de la relació laboral.