Participa en el 4rt Concurs Nacional de Botifarra d’ou

PARTICIPA!

Ja estan en marxa les inscripcions del 4rt Concurs Nacional de Botifarra d’Ou Artesana que comptarà amb dues categories: Botifarra d’Ou tradicional i Botifarra d’Ou innovadora.

Podeu descarregar les bases del concurs, el full d’inscripció i la declaració jurada. Us les hem adjuntat sota la fotografia. Posteriorment truqueu al gremi al 972 63 04 06  o envieu un mail a info@gremicarn.com i us ajudarem a fer-ho.

FINS LES 13h DEL 8 DE FEBRER DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
11 i 12 DE FEBRER – RECEPCIÓ DE LES BOTIFARRES
13 DE FEBRER – DELIVERACIÓ DEL JURAT
21 DE FEBRER – FESTA DE LA BOTIFARRA D’OU

SI ET VOLS INSCRIURE TRUCA AL GREMI
972 63 04 06 o envia mail a info@gremicarn.com

CATEGORIES:

  • LA MILLOR BOTIFARRA D’OU ARTESANA TRADICIONAL ( elaborades exclusivament amb carns de porc, ous, sal, pebre i altres espècies naturals. No podran contenir cap tipus de colorant, ni additiu) Embotida en tripa natural de porc de calibre entre 32 i 38mm i presentada en forma de ferradura, i amb un pes per unitat d’entre 100 i 200 g. Es valorarà el lligat a mà pels dos extrems.
  • LA MILLOR BOTIFARRA D’OU ARTESANA SINGULAR ( tindran llibertat de composició pel que fa a ingredients carnis o altres. Sempre hauran de contenir ou, com a mínim en un 10% i estar embotides en tripa natural. No podran contenir cap tipus de colorant ni additiu )

INSCRIPCIÓ:
Tenir el carnet d’artesà alimentari vigent o en tràmit
Enviar full d’inscripció i declaració jurada

PRESENTACIÓ DE LES BOTIFARRES

Presentar el 11 o 12 de febrer 1,5 quilos de botifarres per a cada categoria que s’hagi inscrit.
Segons els inscrits que hi hagin a Girona estudiarem la manera de fer l’enviament. 

Les botifarres s’hauran de presentar refrigerades, envasades al buit totes juntes dins d’una bossa segellada. L’envàs no haurà de portar cap signe d’identificació.

Adjuntar el full de dades

Un model d’etiqueta corresponent al producte presentat, que contingui totes les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent per al producte envasat ( excepte qualsevol referencia a la raó social o marca comercial ) i en especial, el número de lot i data de consum preferent. IMPORTANT: l’etiqueta no ha d’anar adherida al producte ni a l’envàs

I Fitxa tècnica del producte