El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis.

Important: Tots els expedients s’hauran de firmar amb el sistema de signatura electrònica. Aquells que la signatura electrònica la tingui la vostra gestoria, comproveu que estigui vigent.

Les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s’han de realitzar i liquidar durant l’any 2023.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva.

Línies obertes:

1) Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars, a partir d’una inversió mínima de 3.000€, es pot subvencionar fins al 50% amb un màxim de 25.000€

Accions subvencionables:

  • Despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment o qualsevol altra inversió per a la millora i manteniment d’aquest.

Requisits:

  • Tenir un establiment de comerç a peu de carrer, que segons la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires, tinguin la consideració de comerç amb valor històric o establiment emblemàtic.

2) Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments, i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària, a partir d’una inversió mínima de 2.000€, es pot subvencionar fins al 50% amb un màxim de 5.000€. Queden excloses les inversions que superin els 60.000€

IMPORTANT: Es tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l’exhauriment del seu pressupost.

  • Suport per a l’obertura de comerços: es pot subvencionar les despeses derivades de la compra, lloguer o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local, les obres derivades de l’obertura de l’establiment i la compra de mobiliari.

Requisits:

  • Ser el titular del contracte corresponent
  • L’establiment s’ha de destinar a alguna activitat de comerç al detall o serveis.
  • S’ha de disposar del corresponent permís municipal
  • S’accepten les sol·licituds amb llicència d’obertura de l’any 2023, encara que el traspàs sigui de l’any anterior.
  • Reforma d’establiments a peu de carrer i parades de mercat municipal amb un grau d’antiguitat mínima de 5 anys. És pot subvencionar: Obra civil de parets, terra i sostre, il·luminació, climatització, façana, rètol de la façana, persiana d’obertura, Tendals, obra civil a l’obrador o magatzem.
  • Adaptació de les portes a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 de Mesures d’estalvi i eficiència energètica), amb la finalitat que aquestes disposin d’un sistema de tancament de portes automàtic, per tal d’impedir que aquestes estiguin obertes permanentment. S’acceptaran les despeses realitzades des de l‘1 d’agost de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.

Termini de presentació: Des del 22 de juny, i per tramitar-la des del Gremi la data màxima serà fins el 13 de juliol.

Termini de presentació: Des del 22 de juny i per tramitar-la des del Gremi la data màxima serà fins el 13 de juliol.

Cost de tramitació: Agremiat 40€ + 60€ de la justificació – No agremiat 100€ + 150€ de la justificació.

La tramitació de la sol·licitud es facturarà un cop tramitada la mateixa i la justificació un cop sigui aprovat l’expedient i justificat.

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon de contacte (obligatori)

Vols que el Gremi et gestioni la subvenció 1): Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars, a partir d’una inversió mínima de 3.000€, es pot subvencionar fins al 50% amb un màxim de 25.000€?

Vols que el Gremi et gestioni la subvenció 2): 2) Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments, i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària, a partir d’una inversió mínima de 2.000€, es pot subvencionar fins al 50% amb un màxim de 5.000€. Queden excloses les inversions que superin els 60.000€?

Tens alguna consulta?