Jornades RECUPEREM ELS PETITS ESCORXADORS Per una economia local i un món rural viu.

El passat dia 2 de Juliol, vàrem participar a les Jornada RECUPEREM ELS PETITS ESCORXADORS, Per una economia local i un món rural viu.  Dins d'aquesta jornada, iniciativa de:  ● L’IDRA - Institut de Recerca Urbana de Barcelona ● Escorxador de l'Armentera SCCL ● Llavora agropecuaria SL ● Arran de terra SCC

El passat dia 2 de Juliol, vàrem participar a les Jornada RECUPEREM ELS PETITS ESCORXADORS, Per una economia local i un món rural viu. 

Dins d’aquesta jornada, iniciativa de: 

● L’IDRA – Institut de Recerca Urbana de Barcelona

● Escorxador de l’Armentera SCCL

● Llavora agropecuaria SL

● Arran de terra SCC

Els petits escorxadors han deixat de ser un vestigi del passat per ser una pinzellada del futur. Són infraestructures essencials per mantenir les terres productives, la petita pagesia activa i els comerços en funcionament, afavorint així una economia local vibrant i un món rural viu. I ens permeten imaginar com serà el demà, fent possible un altre indústria càrnia.
La industrialització del sector agroalimentari ha provocat el tancament de molts petits escorxadors municipals, impactant negativament les granges familiars i les carnisseries locals, especialment a Girona. A l’Alt i el Baix Empordà, amb 650.000 porcs, només queda actiu l’Escorxador Municipal de l’Armentera, que atén només uns pocs ramaders i carnisseries, mentre la majoria dels porcs són transportats a escorxadors industrials fora de la regió. Escorxadors com el d’Armentera són essencials per mantenir una cadena agroalimentària local i artesanal, amb baix impacte ambiental, respecte pel benestar animal i foment de l’ocupació rural.

El ressorgiment dels petits escorxadors és fruit de diversos factors com la crisi climàtica, la sequera i els desafiaments de les cadenes de subministrament globals causats per factors com la Covid o la guerra d’Ucraïna. Aquests esdeveniments han subratllat la importància dels escorxadors locals en les cadenes de subministrament, millorant el benestar animal i reduint l’empremta de carboni. A més, són essencials per preservar la producció i el consum de proximitat, promoure la relocalització industrial i impulsar la sobirania i la resiliència alimentària.

El Departament d’Agricultura ressalta la seva rellevància en facilitar la logística de transport i el consum de proximitat, en concordança amb les normatives locals i europees, com el Pla Estratègic de l’Alimentació de
Catalunya 2021-2026 i el Pacte Verd Europeu.

Les jornades “Recuperem els petits escorxadors. Cap a una economia local i un món rural vius” serveixen com a fòrum de debat sobre la importància dels escorxadors en un model agroalimentari local i artesanal.

S’hi presenten els resultats del projecte Singulars “El petit escorxador Municipal de l’Armentera: economia social i governança col·lectiva per a la sobirania i resiliència alimentària”,
i s’aborden  els reptes i les mesures necessàries per reobrir aquests serveis imprescindibles.

Veure Projecte Escorxador

Veure Presentació Jornada

Panoràmica de la situació del sector càrnic

Inclou resultats Enquesta El futur està en l’aliança productors /elaboradors