CODISPE, disposa d’un equip de professionals tècnics qualificats. Més de 25 anys oferint la qualitat del producte i servei de garantia.

Proposen solucions de pesatge i etiquetatge tant per empreses com per a comerços.

Av. Santa Coloma, 34-36

17800 Olot

Tel. 972 26 23 96

sat@codispe.com

www.codispe.es