Fi de la taxa SANDACH

El dia 13 d’abril es va publicar al BOE el Reial Decret 208/2023, de 28 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 638/2019, de 8 de novembre que deroga expressament l’Ordre APA/1556/2002, de 21 de juny, per la qual es deroga l’Ordre APA/67/2002, de 18 de gener, i esta bleix el nou sistema de control del destí dels subproductes generats a la cadena alimentària càrnica (SANDACH).

L’entrada en vigor el 14 d’abril de 2023 i la conseqüent derogació d’aquesta norma respon a una demanda històrica lluitada i defensada per la FEDERACIÓ CATALANA DE CARNISSERS I CANSALADERS-XARCUTERS, a través de la nostra patronal a nivell espanyol, CEDECARNE, que posa fi a gairebé 20 anys als índexs de repercussió dels costos de destrucció de subproductes (SANDACH) generats a la cadena alimentària càrnica i que es venen incloent des de l’any 2002 en les factures dels proveïdors.

Per tant, és important que a partir del 14 d’abril qualsevol import inclòs en la factura per destrucció de SANDACH i estigui referenciat a la norma derogada, és improcedent, doncs la norma ha sigut publicada sent d’obligat i general compliment.

Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb el Gremi
info@gremicarn.com – 972 630 406