Els rentavaixelles industrials són un equipament clau per garantir la seguretat
alimentària en els establiments d’elaboració i servei de menjar.