Aquests dies arriba informació, a vegades contradictòria, de molts àmbits, també en matèria de seguretat i salut laboral. Nosaltres confiem amb el nostre servei de prevenció ERGO LABORIS i resumint el que creiem essencial:

1.- Posar-se en contacte amb el vostre servei de prevenció, si ells encara no ho han fet.

2.- Demanar, al vostre servei de prevenció, disposar de l’Avaluació de Risc on es contempla el  RISC BIOLÒGIC específic per COVID19, de tots  llocs de treball de l’empresa

3.- Entregar al treballador informació sobre aquest risc (doc 1), si entreguem imprès signar en el document d’entrega d’informació (doc 2) i si l’enviem via whatsapp o email, resposta pel mateix canal conforme el treballador ho ha rebut.

4.- El treballador ha d’estar format en el risc biològic. Ergo Laboris ofereix aquest servei als seus clients a partir d’una plataforma web. (té un cost individual)

5.- Segons la informació del document 2, sinó podem respectar els 2 metres de distància entre companys de feina cal utilitzar mascareta FFP2 i guants. Cada vegada que entreguem material al treballador cal signar al document de lliurament d’EPIs (doc 3) 

6.- Adjuntem informació tècnica de les diferents modalitats de mascaretes (doc 4) 

7.- L’Àrea de Vigilància de la Salut ERGO LABORIS dona la possibilitat a a fer analítiques, als treballadors de les empreses amb contracte vigent, per determinar si el treballador ha generat defenses contra el virus. (té un cost individual)

Si necessiteu més informació, només cal que ens ho comuniquin a consultes-covid19@ergolaboris.com