Registres salarials: novetats laborals a tenir en compte

Informació  obligatòria que han de disposar totes les empreses. Cal sol.licitar aquestes dades al vostre gestor / assessor Laboral en el cas del registre salarial, i al vostre gestor o prevenció de riscos en el cas de protocol d’Assetjament.

Registre Salarial

Mitjana salari i bretxa salarial per gènere

Mitjana Salarial i bretxa salarial per gènere- Imports efectius

Mitjana Salarial i bretxa salarial per gènere- Imports equiparats.

 

NOVA OBLIGACIÓ LEGAL: ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UN PROTOCOL D’ASSETJAMENT

L’entrada en vigor de la Llei 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual ha reforçat la obligació i importància de comptar amb un protocol d’assetjament, independent del número de treballadors de la plantilla. No obstant, aquesta obligació és anterior a la mencionada normativa.

L’elaboració i implementació d’un Protocol d’Assetjament permet donar compliment a l’obligació legal d’arbitrar procediments específics per la seva prevenció i vehicular les denuncies o reclamacions que es formulin (article 12.2 Llei 10/2022

D’altra banda, i en la mateixa línia, és recomanable impartir formacions sobre els tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, el procediment a seguir, etc. L’incompliment d‘aquesta obligació pot constituir una infracció greu o molt greu en matèria laboral, i per tant, pot implicar la imposició d’una sanció d’entre 751 € i 225.018 €

Contacta’ns

T. 972 413 030
Horari
De dilluns a dijous de 09:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:30h. Divendres de 09.00h a 14:00h