La Direcció de Comerç de la Generalitat, ens comunica la resolució per la qual es publiquen les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

Es consideren despeses subvencionables les realitzades, durant l’any en curs.

Es pot sol·licitar subvenció amb pressupostos, sempre que es realitzi l’acció amb data límit 31 de desembre.

Per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària. S’atorgaran basant-se en l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l’exhauriment del seu pressupost.

Persones beneficiàries: persones autònomes i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Tipologia d’accions subvencionables

Àmbit 1: RECUPERACIÓ DELS LOCALS

Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: REFORMA D’ESTABLIMENTS

Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i de parades de mercats municipals sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

Àmbit 3: PARADES DE MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA

Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys). També seran subvencionables en aquest àmbit les despeses derivades de la compra de balances.

Àmbit 4: ADEQUACIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS, I PARADES DE MERCATS MUNICIPALS PER A L’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA.

Despeses derivades de l’adaptació dels establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals, al compliment de les noves normatives que persegueixen optimitzar l’ús de l’aigua en l’actual escenari d’emergència per sequera.

Quantia de la subvenció

Àmbit 1, 2 i 3:

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000€

Àmbit 4:

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000€

Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars.

Objectiu: donar suport al manteniment i preservació dels comerços amb valor històric o als establiments emblemàtics.

Persones beneficiàries: professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç, situats a peu de carrer, que segons la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires, tinguin la consideració de comerç amb valor històric o establiment emblemàtic.

Quantia: fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 25.000€

Si heu fet o teniu previst fer qualsevol inversió durant l’any 2024, contacta’ns i resoldrem les vostres consultes i si escau us tramitarem la sol·licitud.

Truca’ns al 972630406

MÉS INFORMACIÓ
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=983708