GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES

G17035098

Finca Camps i Armet, s/n 2ª planta – 17121 Monells
972 63 04 06

www.gremicarn.com

  1. Termes d’ús
  2. Política de Privacitat. Compliment
  3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
  4. Política de cookies
  5. Jurisdicció i fur aplicable

 

La present informació legal regula l’ús del servei del web www.gremicarn.com que la raó social GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’ús de la pàgina web atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara en endavant, l” Usuari’) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per el GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES, en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al Portal i que seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot sofrir modificacions.

  1. TERMES D’ÚS

GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES és la societat titular de la web www.gremicarn.com així com del domini gremicarn.com, el qual proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades en Internet (d’ara en endavant, “continguts”) pertanyents al GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES o al seu domini.

El GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no estigui gestionada directament pel seu web màster, com a enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. El GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com a fòrums de discussió, xats o grups de notícies) que la web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic de les quals el GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUE GIRONINES no serà responsable en cap cas.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT. COMPLIMENT

El Titular garanteix el compliment d’allò descrit a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quan li siguin sol·licitades les dades personals a través del present lloc web, l’ Usuari els incorporarà voluntàriament i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitima pel seu tractament de dades, així com la possibilitat i procediment per exercir els seus drets conforme allò disposat a la citada Llei Orgànica de PD i Garantia de Drets Digitals 3/2018.

L’ usuari garanteix que les dades personals facilitades seran veraces i es fa responsable de comunicar al GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES qualsevol modificació de les mateixes amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades.

El GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES  es reserva el dret a excloure dels serveis tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

La complementació de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquestes inexactes, el GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

El GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES es compromet a recopilar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació.   Així mateix el GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.

Si te alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@gremicarn.com.

  1. DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo, software, etc.) son propietat del GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logos del GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES que apareixen en el web son titularitat de la mateixa entitat i com a tal, estan degudament registrats.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat del  GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES no podran ser objecte de ulterior modificació, copia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense expressa autorització per part del GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES.

  1. POLITICA DE COOKIES

Què son las cookies?

Una cookie es un fitxer que es descarrega en el seu ordinador al accedir a determinades pàgines web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitzi l’equip, poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Aquesta pàgina web utilitza cookies per entendre millor el seu procés de navegació i facilitar-li conseqüentment el seu ús, al visitar-la accepta la instal·lació d’aquests tipus de cookies en el seu dispositiu.

En quant a la utilització de cookies per tercers consulti en aquest enllaç on pugui accedir a la política de privacitat d’aquests serveis de Google.

Desactivació o eliminació de cookies

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.

L’ usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest lloc, el tractament de la informació recopilada en la forma i amb els fins anteriorment mencionats. I així mateix, reconeix conèixer la possibilitat de refusar el tractament d’aquestes dades o informació refusant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada per aquesta finalitat al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre l’ús ple de totes les funcionalitats del Website.

  1. JURISDICCIÓ I FORO APLICABLE

En compliment d’allò previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic es posa de manifest que l’empresa  GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES amb CIF G17035098 Inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya , i és titular del domini d’ internet gremicarn.com:

“www.gremicarn.com”, amb domicili a Finca Camps i Armet, s/n 2ª planta 17121 Monells. Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’ Espanya i seran resoltes pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial del domicili social de la Companyia o grup.