OS Sistemes i Comunicacions, és una empresa jove amb idees clares: facilitar la implementació de noves tecnologies i fer-vos créixer, cada dia, una mica més.

C/ Esquadres, 12

08901 L’Hospitalet de Llobregat

Tel. 934 512 338

oriol@ossistemes.com

www.ossistemes.com