CONSULTORIA I GESTIÓ LABORAL

Laborex, és el servei integral de l’assessorament laboral.

  • Rebuts de nòmines
  • Enviament del tc1 i tc2
  • Liquidació mensual a la seguretat social
  • Altes i baixes de treballadors
  • Contractació
  • IRPF

I a més si en algun moment puntual necessites assessorament els hi pots contractar aquest servei com a extern.

C/Bonastruc de porta, 29 2n

17001 Girona

Tel. 972 41 30 30

admin@laborex.cat

www.laborex.cat